วิธีตกปลาสลาด

ปลาสลาด  (Grey featherback)  ปลาฉลาด, ปลาตอง, ปลาหางแพน, ปลาวางอ่อน)  เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายปลากรายแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีจุดสีดำที่ครีบก้น ลำตัวมีสีขาวปนเทา ครีบหลังและครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นและครีบหางเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียว โดยทั่วไปมีขนาดความยาว 15 – 20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดเท่าเคยพบมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร ปลาสลาดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และนิยมนำเนื้อไปทำทอดมันแทนเนื้อปลากรายซึ่งมีราคาแพงกว่าได้ นอกจากนี้ยังแปรรูปเป็นอาหารอื่น ๆ ได้อีก เช่น ลูกชิ้นสับนก หรือรมควัน เป็นต้น และยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีก โดยเฉพาะปลาที่กลายสีเป็นสีเผือก

ปลาสลาด ปลาตอง ปลาหางแพน ปลาวางอ่อน

ข้อมูลปลาสลาด

อาหารตามธรรมชาติ
อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง ลูกปลา สัตว์น้ำขนาดเล็ก

พฤติกรรม, อุปนิสัย
ขี้อาย ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ และหลบพักตามตอไม้หรือซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่างมาก ออกหากินในเวลากลางคืน โดยชอบผุดขึ้นมาฮุบอากาศทำเสียงที่ผิวน้ำและม้วนตัวกลับให้เห็นด้านข้างขาว คล้ายสีเงิน

หมายตกปลาสลาด
พบในแม่น้ำคลองทั่วไปของทุกภาคของไทย  อ่างเก็บน้ำทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
เทคนิคการตกปลาสลาด

ทคนิคการตกปลาสลาด
-เนื่องจากนิสัยการกินอาหารของปลาสลาดนั้นจะเป็นการพุ่งชาร์จเหยื่อใต้น้ำ หน้าดิน ดังนั้นการตกปลาสลาดที่ดีที่สุดต้องมีการคำนวณถึงความลึกของน้ำ โดยเหยื่อที่อยู่ใต้น้ำจะต้องลอยอยู่ห่างจากพื้นดินใต้น้ำราวๆ 1-3 ศอก โดยการใช้ทุ่นเป็นตัวกำหนดให้เหยื่อยลอยอยู่บริเวณหน้าดินใต้น้ำ (ลักษณะจะต้องไม่กองอยู่กับพื้นใต้น้ำ) นอกจากทุ่นจะเป็นตัวกำหนดระดับความลึกแล้ว ยังทำหน้าที่ทำให้เหยื่อดูเหมือนมีชีวิตอีกด้วย
-ตกแบบการหยกเบ็ด(คือการดึงเบ็ดขึ้นลงให้เหยื่อถึงพื้นดินนะ ปลามันถึงจะกินเบ็ดเร็วดีกว่าวางไว้เฉยๆ) ให้ดูตรงที่มันขึ้นบ่อยๆจากนั้นก็ตกเลย ปลามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ

เหยื่อตกปลาสลาด
กุ้งฝอย, ใส้เดือนแดงๆตัวเล็ก(จะหาได้ง่าย) ,ปลาซิว,ไส้ปี,อ้ายโม่งหรือลูกแมลงปอเด็ดสุดปลาสลาดเห็นแล้วเหมือนโดนเสนห์ยาแฝด แต่หายากต้องหาตอนหน้าร้อนเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตกปลาสลาด
คันเบ็ด : คันเบ็ด 6-8 ฟุต ต้องปลายอ่อนเท่านั้น
รอกตกปลา : รอกสปิ่นนิ่ง หรือ เบทส์ ตามความถนัด
สาย : 10-15 ปอนด์ พร้อมทุ่นลอยน้ำ
ชุดขอเบ็ด : เบ็ดเดี่ยว (เบ็ดตัวเดียว)

 

 

แมลงน้ำ อาหารจานโปรดของปลาสลาด

 

เมนอาหารที่ทำจากปลาสลาด
ปลาสลาดทอดราดพริกสด, ทอดมันปลาสลาด, ปลาสลาดสามรส, ฯลฯ

 

<<กลับหน้าแรก